Kompletní dodávky staveb

 
Činnosti a služby:
 • Stavební výroba
  • Výstavba pozemních staveb a průmyslových objektů na klíč
  • Výstavba a součinnost dopravních staveb, inženýrských sítí
  • OK a zámečnická výroba
 • Projekční činnost
  • Projekční činnost
   • Prvotní studie, model, studie proveditelnosti
   • PD jednotlivých fází povolování výstavby
   • Skutečný stav provedení popř. provozní PD
  • Kompletní sortiment PD profesí
  • Stavební průzkumy, pasporty, zaměření
  • Geologie - IGP a HIGP a RADON
  • Geodetické práce
  • Termokamera, měření vlhkosti, měření hluk
  • Architektonické návrhy renomovanými architekty
  • Bohaté zkušenosti s velkými projekty, revitalizací
  • Stavební fyzika – zvuk, teplo, vlhkost
  • Rozpočty
 • Inženýrská činnost
  • TDI
  • Kontrola staveb, supervize s odborným vyjádřením
  • Koordinace projektu
  • Projektové řízení
  • Činnost Koordinátora BOZP na staveništi
  • Kontrolní měření, zkoušky a rozbory
  • Kontrolní rozpočty a výkazy
Pro investory provádíme v rámci projektového řízení:
 • zajištění zdrojů, studie
 • projekty
 • výstavbu
 • předání stavby k užívání a zajištění provozu a údržby

 
Navigace
PTD CZ, s.r.o.
Doporučujeme
Rychlý kontakt
 • PTD CZ, s.r.o.
 • VÍDEŇSKÁ 297/99
 • 639 00 Brno - ŠtÝŘICE
 • Email: info@ptd.cz
 • mobil: +420 777 786 531
 • tel.: +420 544 220 725
 •